Thursday, July 15, 2010

Trahedya

Hindi ba tayo iiyak
Hindi ba natin siya tutulungan
Hindi ba natin siya ililigtas
Isang batang nagging biktima
.
Nasagasaan siya ng truck
Ang kanyang katawan ay nasa gitna ng kalsada
Sino ba ang dadalhin sa kanya
Wala pa dumadating na ambulansya
.
Hindi nyo ba alam
Na wala siyang mauuwing tirahan
Iniwan siya ng kanyang ina
Bugbog sarado sa kanyang ama
.
Wala na siyang luhang maiiyak
Wala siyang pera sa kanyang bulsa
Masaya na sa pandesal at barya
Imbis sa itong trahedya
.
Wala na bang himala
Hindi na nya kailanagan pumunta sa hospital
Dahil hindi na siya humihinga
Dahil hindi na siya humihinga

No comments:

Post a Comment

You Might Also Like...